Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Skúsenosti s výučbou extrémov funkcie viac premenných s využitím programového systému Mathematica
Author

Milada Omachelová
Department: Department of Mathematics
Conference

1999 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt: V príspevku pomocou dvoch modelových príkladov demonštujeme spôsob výučby hľadania extrémov funkcie viac premenných a chyby, ktorých sa najčastejšie študenti v riešeniach dopúšťali.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova2000Omachelova_Presov_00.pdf (877.9 KB) - PDF Document