Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Možnosti Nového Prístupu Ku Výučbe Dif. Rovníc Na Technických Univerzitách
Author

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstract: V článku popisujeme základné myšlienky experimentálnej výučby na Sjf STU. Uvádzame možnosti zavedenia programového systému Mathematica do výučby. Hlavným zámerom experimentu bolo odstrániť mechanické počítanie a upozorniť na možnosť riešiť technicky náročné úlohy . Zameriavame sa predovšetkým na oblasť diferenciálnych rovníc. Modelovým príkladom je fyzikálny problém prehybu tyče.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak, diferenciálne rovnice, experimentálna výuč, ba
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Kovacova_Presova_98.pdf (169.4 KB) - PDF Document