Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Výučba Differenciálneho Počtu Funkcie Viac Premenných Pomocou Pg. Syst. Mathematica
Author

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt. V článku popisujeme možnosti použitia programového systému Mathematica pri výuke diferenciálneho počtu funkcie viac premenných. Ukážeme niekoľko nezávislých prístupov ku problému hľadania extrémov funkcie.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Kovacova_Trnava_98.pdf (186.5 KB) - PDF Document