Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Numerická Matematika A Nový Prístup K Jej VýuČBe
Author

Milada Omachelová
Department: Department of Mathematics
Conference

2003 Aplimat (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt. V článku zhodnotíme novú koncepciu vyučovania základov numerickej matematiky na SjF STU v Bratislave, ktorá je pokračovaním experimentálnej výučby základného kurzu matematiky pomocou programového systému MATHEMATICAŽ. Uvedieme skúmané hypotézy a výsledky, ktoré sme dosiahli v porovnaní so starým spôsobom výučby.

Abstract. In the paper we attempt to evaluate a new conception of teaching elements of numerical mathematics at SjF STU in Bratislava. It is a continuation of experimental teaching in the basic course of mathematics, with the aid of the programming system Mathematica. Investigated hypotheses and obtained results are presented.
Subject

*Education
Keywords

Slovak, teaching
Language

Slovak
Downloads

Download
D10machhelova2003Aplimat.pdf (178.4 KB) - PDF Document