Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Metrické Úlohy V Priestore
Author

Monika Ďurikovičová
Conference

1999 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt: Popisujeme možnosti použitia programového systému Mathematica pri riešení špeciálnych metrických úloh v priestore E3
Subject

*Education > College
Keywords

vzdialenosť, bodu od lineárnej variety v E3, Grammov determinant, kvadratická plocha
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1999Durikovicova_99.pdf (402.4 KB) - PDF Document