Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Možnosti vizualizácie zobrazení pomocou programového systému Mathematica
Author

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1999 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt: V článku sa zaoberáme možnosťami definície konečno-rozmerných diferencovateľných zobrazení ako objektov systému Mathematica. Ukážeme možnosti systému Mathematica pri definícii nového objektu a definícii operácií s týmto objektom (skladanie zobrazení, inverzné a identické zobrazenie). Prezentujeme tiež vlastný grafický balík, ktorý umožní pedagógovi jednoduchým spôsobom vizualizáciu zobrazení (napr. pri prenáškach).
Subject

*Applied Mathematics > Visualization
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1999Kovacova_BA_1.pdf (343.3 KB) - PDF Document