Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Numerické riešenie diferenciálnych rovníc a systémov pomocou numerických funkcií systému Mathematica
Author

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1999 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Aj napriek dobrým schopnostiam príkazu DSolve[], principiálne len veľmi málo diferenciálnych rovníc má analytické riešnie. Ak príkaz DSolve[]nemôže nájsť riešenie, musíme použiť dostupné numerické techniky na nájdenie približného riešenia. NDSolve[] je definovaná funkcia programu Mathematica, ktorá umožňuje riešiť diferenciálne rovnice numericky.
Subject

*Applied Mathematics > Numerical Methods
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1999Kovacova_BA_2.pdf (1.1 MB) - PDF Document