Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Výučba Integrálneho Počtu Funkcie Jednej Premennej S Podporou Programu Mathematica
Author

Viera Zahonova
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt. V príspevku sú popísané niektoré možnosti použitia programového systému Mathematica pri výučbe integrálneho počtu funkcie reálnej premennej. Sú tu popísané základné myšlienky integrovania racionálnej funkcie a goniometrických funkcií.
Subject

*Education > College
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Zahonova_98.pdf (156.4 KB) - PDF Document