Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Stabilita Úloh A Algoritmov Vo Výučbe Numerickej Matematiky Na Sjf Stu
Author

Halada Ladislav
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt: V príspevku sú uvedené niektoré možnosti použitia programového systému Mathematica, ktoré autor používa pri výuke numerickej matematiky v súvislosti so skúmaním problému stability niektorých jednoduchých výpočtových úloh.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak, stabilita úloh, č, íslo podmienenosti, Mathematica.
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Halada_98.pdf (227 KB) - PDF Document