Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Experimentálna výučba numerickej matematiky pomocou programového systému Mathematica na SjF STU.
Authors

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Ladislav Halada
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Výučbu matematiky na našej fakulte možno rozdeliť do dvoch skupín (principiálne rozdielneho charakteru). Jednou skupinou je “základný kurz“ matematicky (prvé štyri semestre), druhou sú voliteľné predmety v 3. - 5. ročníku (napr. Aplikovaná matematika, Matematická štatistika). Toto rozdelenie určuje nielen charakter predmetu, ale aj počet a vedomostnú úroveň študentov. Základný kurz zahŕňa 3 semestre matematickej analýzy a lineárnej algebry a 1 semester numerickej matematiky. Experimentálna výučba pomocou programového systému Mathematica prebiehala v 2. až 4. semestri „základného kurzu“
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Kovacova_Halada_98.pdf (227 KB) - PDF Document