Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title

Fizik ve Mühendislikte Wolfram Mathematica
Author

R. Gökhan Türeci
Book information

Publisher: Gazi Kitabevi
Copyright year: 2020
ISBN: 9786257216876
Medium: Paperback
Pages: 443
Buy this book
Book cover image
Description

Mathematica programı, Wolfram Language (Wolfram Dili) dilinde yazılmış bilgi tabanlı bir programdır. Bilgi tabanlı programlama, iki bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşen bilgi katmanını ve ikinci bileşen ise bilginin tabanının kullanımıdır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki amaç günümüzde gittikçe artan ve önemli olan bilgisayar programlama, sayısal hesaplama gibi konularda böyle bir kaynağın eksikliğinin düşünülmesinden dolayıdır. Böylece yeterli İngilizce bilgisine sahip olmayan veya bilgisayarda hesaplama yapma ihtiyacı duyan ancak nereden başlaması gerektiğini bilemeyen bir okura ya da araştırmacıya bir nebze olsun yol göstermek istenmiştir. Temel Bilimler öğrencilerine ve Mühendislik öğrencilerine kitabın faydalı olacağı umulmaktadır. Kitap içinde Fizikle ilgili örnek uygulamalar yapılmıştır.
Subjects

*Engineering
*Science > Physics
Language

Turkish