Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title

Wiskunde voor IT
Authors

Ivo De Pauw
Bieke Masselis
Book information

Publisher: Lannoo (Belgium)
Copyright year: 2010
ISBN: 9789020984958
Medium: Paperback
Pages: 416
Out of print?: N
Buy this book
Book cover image
Contents

Instapwiskunde | Logaritmen | Functies | Getalformaten |Getallen in Computers | Booleaanse Wiskunde | Inleiding tot de Cryptografie | Lineaire Cijfers | Klutsfuncties | RSA | DSA Elliptische Krommenversleuteling | AES Inleiding tot Codes | Lineaire Codes | Cyclische Tests | Notatie-Afspraken
Description

Dit boek biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk toepasbare theorie voor de IT-professional, net als inzetbare ideen voor de IT-ontwikkelaar.
Via talstelsels en de gehele en reŽle getalopslag in computers herontdekken we dat deze binaire machines in essentie...rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommencrypotografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwisseling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als lineaire coderingen en cyclische tests aan bod.
Subject

*Mathematics
Language

Dutch
URL

http://www.wiskundevoorit.be/