Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title

Algebra och analys med Mathematica
Author

Jan Liliemark
Book information

Publisher: www.studentlitteratur.se
Copyright year: 2002
ISBN: 9144022247
Pages: 308
Out of print?: N
Buy this book
Contents

Allmänt | Linjär algebra | Analys | Grafer
Description

Mathematica är ett kraftfullt symbolhanterande program för matematiska, statistika och tekniska beräkningar och är ett av världens mest använda. Med hjälp av Mathematica har bokens fokus lagts på problemlösning och modellering.
Subject

*Mathematics > Algebra > Linear Algebra
Language

Swedish
URL

http://www.studentlitteratur.se