Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title

Mathematica-onderwijs aan Economen
Authors

A. Lok
B. van Slijpe
Journal / Anthology

Computer Algebra Nederland
Year: 1995
Issue: December
Page range: 27-39
Description

Het onderwijs in wiskunde aan de studierichting Economie van de Universiteit van Amsterdam valt uiteen in twee delen:
  • Voor het propedeutisch examen zijn de studenten verplicht m twee wiskundetentamens af te leggen. Het onderwijs in de propedeutische wiskunde wodrt dan ook jaarlijks gevolgd door enkele honderden studenten.
  • In het derde trimester van het tweede studiejaar kunnen economiestudenten, dia dat willen hun wiskundekennis verder uitbreiden door het keuzevak "Wiskunde voor Economen" op te nemen in hun vakkenpakket voor het doctoraal examen. Sinds de invoering van Mathematica telt de cursus "Wiskunde voor Economen" circa 40 deelnemers per jaar. Door de invoering van Mathematica is de belangstelling voor het doctoraalkeuzevaktoegenomen.
Subject

*Business and Economics
Language

Dutch