Mathematica 9 is now available

Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Možnosti Nového Prístupu Ku Výučbe Dif. Rovníc Na Technických Univerzitách
Author

Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstract: V článku popisujeme základné myšlienky experimentálnej výučby na Sjf STU. Uvádzame možnosti zavedenia programového systému Mathematica do výučby. Hlavným zámerom experimentu bolo odstrániť mechanické počítanie a upozorniť na možnosť riešiť technicky náročné úlohy . Zameriavame sa predovšetkým na oblasť diferenciálnych rovníc. Modelovým príkladom je fyzikálny problém prehybu tyče.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak, diferenciálne rovnice, experimentálna výuč, ba
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Kovacova_Presova_98.pdf (169.4 KB) - PDF Document