Mathematica 9 is now available

Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Pouzitie Programoveho Systemu Mathematica Pri Vyucbe Zakladov Matematickej Analyzy Na Sjf Stu
Authors

A Kolesarova
Viera Zahonova
Monika Kováčová
Department: Department of Mathematics
Conference

1998 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt. V prspevku sa zaoberame moznost'ou pouzitia programoveho systemu Mathematica pri vyucovan v zakladnom kurze matematiky na technickych vysokych skolach. Su v nom popsane aj konkretne poznatky experimentu, ktory sa uskutocnil v sk. roku 1997/98 na SjF STU v Bratislave.
Subject

*Education > College
Keywords

Slovak
Language

Slovak
URL

http://www.km.sjf.stuba.sk/Aplimat/English/index_A.html
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1998Kolesarova_Kov_Zah_98.pdf (150 KB) - PDF Document